Building Information Management in Mixed Reality
基于混合现实的建筑信息管理

Video from the Microsoft Website

BIMMR应用开发

(1)室内装修设计

 • • 在现实房间中进行室内设计
 • • 布置家具
 • • 更换配饰
 • • 快速设计沟通
 • • 所见即所得

(2)建筑方案设计沟通

 • • 在现实房间中进行室内设计
 • • 布置家具
 • • 更换配饰
 • • 快速设计沟通
 • • 所见即所得

(3)工程施工管理

 • • 施工现场快速沟通
 • • 混合现实进度管理一目了然
 • • 混合现实成本追踪
 • • 混合现实质量问题快速识别定位

(4)工程运维管理

 • • 混合现实远程协助
 • • 可视化维修指导
 • • 高危设备预警显示
 • • 设备快速定位
Copyright © 2017-2022 万间网络科技(天津)有限公司 版权所有
津ICP备15006036号-1